Dyrenes Webshop's

Standard Fortrydelses Formular.


Alle oplysninger skal udfyldes for, at vi kan behandle din fortrydelse korrekt.

Du har 14 dage til at tilbagesende varer, i henhold til handelsbetingelserne, fra bekræftelsen af modtagelsen af korrekt udfyldt formular.

I tilfælde af, at du ikke ønsker at benytte sidens formular, kan du læse nærmere nederst på siden, hvordan du kan kontakte os skriftligt. Anden skriftlig henvendelse skal indeholde de, i formularen, indeholdte informationer.

Dit fulde navn:
Ordre nr.:
Ordre modtaget den:
E-mail:
Adresse:

Postnummer:

By:

Bankoplysninger for returnering af penge:

Reg. nummer:

Konto nummer:

Produkter, som du ønsker at sende retur (kopier gerne fra ordrebekræftelsen):

Beskrivelse og antal:


Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikke-finansielle tjenesteydelser

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftale indgået med Dyrenes Webshop.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give meddelelse herom til:

Dyrenes Webshop

Skovdiget 2A

2880 Bagsværd

E-mail: info@dyreneswebshop.dk

Din beslutning, om at fortryde dit køb, skal sendes i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail).

Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Vi skal dog have oplyst alle de nødvendige oplysninger, for at vi kan behandle din fortrydelse korrekt.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde den indgåede handel.

Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Hvis varerne grundet deres art ikke kan returneres gennem Posten, arrangerer Dyrenes Webshop transporten, hvor du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. DKK 1.000,00. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, e-mail eller ovenstående formular).

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3. , har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den erhvervsdrivende om, at du har fortrudt aftalen.

Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at man har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt skal sendes til:

Dyrenes Webshop

Skovdiget 2A

2880 Bagsværd

email: info@dyreneswebshop.dk